BIZWEB

استراتژی شرکت ویرا آزما نگاهی به آینده نه چندان دور بوده است. اینکه علاوه بر ایجاد بستر مناسب بر روی وب سایت، یک ابزارک موبایل بتواند پیوند دهنده فعالیت های مجازی فرد با نیازهای واقعی اش باشد و کلیه کسب و کار بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند.

به عبارتی دیگر، ” شبکه تجاری اصناف ” یک رسانه دو طرفه میان کسب و کار و مصرف کننده ها    می باشد که هدف از آن، ایجاد تعاملات تجاری در بستر اینترنت و موبایل بوده تا بتواند تمامی عوامل کسب و کار از جمله کاربران نهایی (مصرف کنندگان)، شركتهای تولیدی و صنعتی، تأمین کنندگان، توزیع كنندگان عمده، شركتهای بازرگانی، وارداتی و صادراتی و خدماتی و… را زیر نظر اصناف مربوطه به یکدیگر متصل نماید.