رونمایی از طرح بستر تجارت اجتماعی دیدی بود در همایش اقتصاد شهر هوشمند

رونمایی از طرح بستر تجارت اجتماعی دیدی بود در همایش اقتصاد شهر هوشمند

تاریخ : ۹۳/۱۱/۴

مکان : سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی -تهران

didibood-hamayesh2